Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

newworldmap
Reposted frommrrru mrrru viaprzeblyski przeblyski
newworldmap
2993 d1a8
Reposted fromEtnigos Etnigos viadarkparadise darkparadise
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
newworldmap
2351 46b5 500
Paris' iconic rooftops
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaOnly2you Only2you

March 18 2018

Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaMsChocolate MsChocolate
9372 5ccf
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viajointskurwysyn jointskurwysyn
newworldmap
Reposted fromshakeme shakeme viapkz451 pkz451
newworldmap
newworldmap
3922 b939 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapkz451 pkz451
6094 7f55
Reposted frombrumous brumous viapkz451 pkz451
newworldmap
5200 9dd7 500
newworldmap
newworldmap
5866 e62f
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer

February 12 2018

6383 7a88 500
Reposted frombrumous brumous viaprzeblyski przeblyski
3448 90fb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaswiatsiewali swiatsiewali
newworldmap
4309 915f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
newworldmap
5258 b707
newworldmap
Reposted fromshakeme shakeme viamauak mauak
newworldmap
9509 72ff
newworldmap
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...