Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

newworldmap
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus

November 20 2017

newworldmap
1483 656c
Reposted from0 0 viadzony dzony
newworldmap
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viasatyra satyra
0603 7671 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialajla lajla
newworldmap
1281 6ecb
Reposted fromkotowate kotowate vialajla lajla
newworldmap
2053 4b6d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialajla lajla

September 04 2017

newworldmap
7729 6a35 500
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
8285 3523
newworldmap
1181 1566
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
0836 9318 500
0840 5cc7
2492 541e

September 03 2017

2476 e713
5577 ab99
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
newworldmap
Reposted fromsilence89 silence89 vialexxie lexxie
newworldmap
0828 e46b 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch vialexxie lexxie
8962 de3e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialexxie lexxie
0717 eca1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
newworldmap

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow vialexxie lexxie
newworldmap
2319 5e20
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl