Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

newworldmap
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
newworldmap
newworldmap
8908 27fb 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viadiedrunk diedrunk

March 25 2017

newworldmap
6719 4943
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaluna laluna
7480 d04c 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakoloryzacja koloryzacja
x
Reposted fromweheartit weheartit viaunknown6 unknown6
newworldmap
8040 8b13
Reposted fromkrzysk krzysk viaunknown6 unknown6

March 05 2017

newworldmap
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee via-lexiie- -lexiie-

February 25 2017

newworldmap

haukursig:

Isafjordur, Iceland

Reposted fromweightless weightless viainerte inerte
newworldmap
2251 0cd4
Reposted fromposzum poszum viamieszu mieszu

February 24 2017

newworldmap
8722 c856 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasomebunny somebunny
newworldmap
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
8669 4db1
Reposted fromkimik kimik viakeithpeligro keithpeligro
newworldmap
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viagwiazdeczka gwiazdeczka
newworldmap
1221 d337
Reposted fromposzum poszum viaolalaa olalaa
newworldmap
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 vialexxie lexxie
newworldmap
newworldmap
newworldmap
2705 4cd5 500
Reposted frommisterpeter misterpeter vialifeless lifeless

February 23 2017

newworldmap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl